گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

درباره ما

نمایشگاه ها
کارا ماشین
12دهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره_تهران 12دهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره_تهران
12دهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره_تهران 12دهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره_تهران
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره تهران دوازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره تهران
نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران

گروه تولیدی بازرگانی کارا
تولیدکننده ماشین آلات مدرن UPVC و شیشه دوجداره

نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران

گروه تولیدی بازرگانی کارا
تولید کننده انواع ماشین آلات مدرن شیشه دوجداره و یوپی وی سی

نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران

**از حضور شما بزرگواران در بازدید از غرفه ما متشکریم**

نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاه بین المللی درب و پنجره تهران نمایشگاه بین المللی درب و پنجره تهران
نمایشگاه تهران نمایشگاه تهران

باسپاس فراوان از اعتماد و همراهی بی پایانتان از برند کارا
*ممنون از بازدید شما از غرفه شرکت ما در نمایشگاه بین المللی درب و پنجره تهران*

نمایشگاه تویاپ استانبول نمایشگاه تویاپ استانبول
نمایشگاه تویاپ استانبول نمایشگاه تویاپ استانبول
نمایشگاه تویاپ استانبول نمایشگاه تویاپ

نمایشگاه تویاپ استانبول

نمایشگاه درب و پنجره تهران نمایشگاه درب و پنجره تهران
نمایشگاه درب و پنجره تهران کارا ماشین