گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

دستگاه تزریق رطوبت گیر

دستگاه تزریق رطوبت گیر

* جهت بالا بردن ظرفیت تولید از طریق پرکردن بیش از  20  اسپیسر بصورت همزمان

* تک فاز ـ کم مصرف

* دارای مخزن با ظرفیت  25  کیلویی

* عدم محدودیت بابت سایز و اندازه اسپیسر

»سایر محصولات«