گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

دستگاه چسب هاتملت

دستگاه چسب هاتملت

* دستگاه چسب هاتملت برای عملیات تزریق چسب حرارتی استفاده میشود.

* همانطور که از نام چسب هاتملت (به معنای ذوب حرارتی ) بر می آید مناسب برای مناطق سردسیر است.

* این دستگاه در مناطقی که دمای محیط بالای 45 درجه سلسیوس می باشد پیشنهاد نمی شود.

* این ماشین دارای یک مخزن اصلی به جهت نگهداری چسب هاتملت است که این مخزن توسط المنت هایی گرم نگه داشته میشود تا چسب درون آن همواره به حالت مایع باقی بماند.

* از نظر خروج چسب این دستگاه به دو نوع خطی یا پنوماتیکی و الکتریکی تقسیم میشود.

»سایر محصولات«