بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

میز خم اسپیسر

میز خم اسپیسر آلومینیومی

* میز خم اسپیسر آلومینیومی نیمه اتومات

* مجهز به متر دیجیتال

* دستگاه خم اسپیسر جهت خم کردن اسپیسر در دو نوع دستی ( نیمه اتوماتیک ) و تمام اتوماتیک ارایه میگردد .

* با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به استفاده از گوشه اسپیسر نمی باشد .

»سایر محصولات«