گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

میز گردون دستگاه چسب پلی سولفاید

میز گردون دستگاه چسب پلی سولفاید

* میز جهت کار با دستگاه چسب پلی سولفاید

* دارای دو پدال جهت وکیوم و گرداندن شیشه

* شیشه دوجداره بر روی این دستگاه قرار میگیرد و هنگام چسب زدن دستگاه با فشار بر روی پدال شروع به چرخش کرده و باعث سهولت در کار میگردد.

* جهت نصب ترو اسپیسر بر روی شیشه دوجداره مورد استفاده قرار میگیرد.

* دیگر نیازی نیست کاربر به دور شیشه بچرخد با زدن پدال شیشه خود می چرخد وباعث سهولت و سرعت بالا در کار می شود.

* در دو مدل مونتاژ ایران و مونتاژ ترک موجود می باشد.

»سایر محصولات«