گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

جوش دوسر اتومات

جوش دوسر اتومات

*جوش دو سر اتومات*

‼️برای اولین بار در ایران‼️

برند معتبرkara machinery

سایر محصولات«