گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

دستگاه برش دوسر

دستگاه برش دوسر

* دارای قابلیت برش پروفیل  UPVC

* توانایی برش در زوایای  45-   90    45  درجه که تنظیم ان بصورت دستی می باشد.

* موقعیت یابی خودکار به وسیله کنترل همراه با استفاده از سیستم  PLC

* قابلیت تنظیم سرعت حرکت اره

* سیستم جک ها برای اطمینان از تثبیت کار بصورت افقی و عمودی می باشد.

»سایر محصولات«