گروه تولیدی بازرگانی کارا

با هم به اوج میرسیم ...

تأمین مواد اولیه

تأمین مواد اولیه

بازرگانی کارا جهت جلب رضایت و همراهی مشتریان در تمامی مراحل تولید اقدام به ارائه و فروش مواد اولیه نموده است.

فهرست مواد اولیه قابل ارایه در بازرگانی کارا به شرح ذیل می باشد :

* در بخش تولید شیشه دوجداره :

* چسب های پلی سولفاید در بشکه های 33 کیلو و 368 کیلویی

* اسپیسرهای آلومینیومی بوتیل دار و ساده در همه سایز

* سلیکاژل ( نمگیر)

* سوپاپ گاز برای اسپیسرهای آلومینیوم

* گوشه های پلاستیکی

* چسب بوتیل اسپیسر آلومینیومی

* چسب گرم هاتملت

* چسب های سلیکون

* اسپیسر های جدید حرارتی ( ترمو اسپیسر )

سایر محصولات